Welkom op de website van Van Dijk Verzuimmanagement & Advies.


Verzuimbeleid is meer dan een wettelijke verplichting. Een gezond en actief verzuimbeleid laat zijn positieve effecten zien door gemotiveerde medewerkers die betrokken zijn bij hun werk en de organisatie, beter presteren, een hogere productiviteit laten zien en een lager arbeidsverzuim. Verzuim is niet alleen duur en lastig, maar is ook slecht voor de sfeer en discipline, het imago en de externe relaties. Goed verzuimbeleid en –management verdient zich zelf terug.

Van Dijk V & A adviseert, begeleidt en ondersteunt organisaties bij verzuimmanagement en levert een aantoonbare meerwaarde bij investeringen op het gebied van de kwaliteit van de arbeid om daarmee verzuim te voorkomen en te verminderen. Dit vanuit de heldere visie dat verzuim te managen valt en de werkgever en werknemer daar zelf dé verantwoordelijkheid in hebben en de regie voeren.

Verzuimmanagement: een kwestie van georganiseerde aandacht en doelgericht werken.