Overzicht produkten & diensten 
 

   
   
1.

 Arbeid en organisatieadvies

2.  Verzuimmanagement
3.

 Verzuimanalyse

4.  Onderzoek werkbeleving en werkdruk / werkstress
5.  Training Verzuimmanagement: be´nvloeding en gespreksvoering
6.  Workshop Wet Verbetering Poortwachter
7.  Training functionerings- en beoordelingsgesprekken
8.  Training stressmanagement
9.  Training ongewenste omgangsvormen vertrouwenspersoon
10.  Inzet vertrouwenspersoon