Visie


Tevreden, gemotiveerde en gezonde medewerkers is één van de belangrijkste factoren voor succes van uw organisatie. Verzuimbeleid kun je daarom ook “gezond ondernemen” noemen, waarbij openheid, betrokkenheid, respect en consequent handelen de uitgangspunten zijn. Het leidinggevend kader speelt daarin een belangrijke rol. Maar niet alleen: ook de werknemer heeft zijn verantwoordelijkheid.

Gezond ondernemen is dus investeren, nu en in de toekomst: werknemers zijn de bron van succes!.

Visie op verzuim

Niet alle verzuim is hetzelfde en de oorzaken verschillen nogal. Daarom is verzuimmanagement en –begeleiding, zowel op organisatie als op individueel niveau, maatwerk. Een deel van de oorzaken van verzuim zijn objectief vast te stellen, waarbij het duidelijk is dat de werknemer niet in staat is te werken. Dit betekent echter niet dat er niets hoeft te gebeuren! Maar ook voor een groot deel van de verzuimgevallen is niet duidelijk wat de oorzaken zijn. Zo heeft meer dan 50% van het verzuim een andere reden dan een medisch oorzaak. Ze zijn grotendeels terug te voeren op de werksituatie –of omstandigheden, werkdruk, (ongewenste) omgangsvormen, conflicten, communicatie en sfeer, privé-omstandigheden of een combinatie daarvan met het werk. Ook de cultuur in de organisatie speelt een belangrijke rol en heeft (mede) invloed op het verzuimgedrag. De oplossing moet dan ook niet primair en alleen gezocht worden in de medische hoek.

Samengevat de visie op (ziekte)verzuim:

 

 • Ziekte overkomt je, verzuim is vaak een keuze

 • Ziek zijn betekent nog niet arbeidsongeschikt zijn

 • Demedicalisering: de oorzaak en oplossing van verzuim moet niet (alleen) in de medische hoek gezocht worden

 • In elk bedrijf is sprake van verzuimcultuur en daarmee gepaard gedrag

 • Gedrag is te beďnvloeden

 • De arbeidsorganisatie voert zelf de regie

 • De leidinggevende heeft een hoofdrol bij het beďnvloeden van verzuim

 • De leidinggevende wordt daarin ondersteunt door een verzuimbeleid als onderdeel van totaal organisatiebeleid (integraal)

 • De bedrijfsarts is een specialist die ingezet wordt op voorspraak van het bedrijf en die niet kijkt naar de beperkingen, maar naar de mogelijkheden

 • Verzuim is geen probleem, maar een effectmaat van processen in de organisatie

 • Verzuim niet negatief, maar positief labelen: kijk naar wat je wilt bereiken en niet naar wat je wilt vermijden.

     
 

Top