Werkterrein


Van Dijk V & A adviseert, begeleidt en ondersteunt op het gebied van verzuimmanagement:

het beheersen, voorkomen en beperken van verzuim.
De aandacht richt zich daarbij o.a. op arbeidsbeleving, werkdruk, ongewenste omgangsvormen, speciale onderwerpen van Human Resource Management en de praktijk van de Wet Verbetering Poortwachter w.o. casemanagement.

Ter ondersteuning van de advisering kan onderzoek worden uitgevoerd en t.b.v. de implementatie trainingen en workshops worden verzorgd, als ook managementadvisering en coaching, zowel groepsgewijs als individueel.